MAJLIS TA’LIM BINAAN MUSLIMAT NU RANTING NGELO MARGOMULYO BOJONEGORO

MAJLIS TA’LIM BINAAN MUSLIMAT NU
RANTING NGELO
MARGOMULYO BOJONEGORO
No
NAMA MAJLIS TA’LIM
KETUA
ALAMAT
TEMPAT KEGIATAN
HARI/JAM
KETERANGAN
1
PR Muslimat NU Ngelo
Sriani, S.Pd.
Jipangulu
Anak Ranting
Sebulan Sekali,
Jam 09.30-12.00.
Secara Bergilir Sesuai hasil lot yang di ambil pd ahir kegiatan di setiap Anak Ranting.
2
AR Muslimat  NU Jipangulu
Suharti
Jipangulu
1. Rumah warga
2. Balai Desa
1  Malam Jum’at  Jam 18.30-21.00.
2  Juma’at Legi Jam 13.00-Selesai
1.  Bergilir Sesuai hasil Lot
2.  Rutinan lapanan
3
AR Muslimat  NU Tolu
Indayati
Tolu
1. Rumah warga
2. Mushola Baitul Muttaqin
1.    Setiap Hari Ahad  Jam 09.30-12.00.
2.    Juma’at Pahing Jam 13.00-Selesai
1. Bergilir Sesuai hasil Lot
2. Rutinan lapanan
4
AR Muslimat  NU Ngelo
Kiswati
Ngelo
Rumah Warga
Juma’at
Jam 13.00-Selesai
Dua Jum’at sekali secara Bergilir Sesuai hasil lot
5
AR Muslimat  NU Jeruk
Yanti
Jeruk
Rumah Warga
Juma’at
Jam 13.00-Selesai
Dua Jum’at sekali secara Bergilir Sesuai hasil lot
6
AR Muslimat  NU Matar
Marsih
Matar
Rumah Warga
Juma’at
Jam 13.00-Selesai
Dua Jum’at sekali secara Bergilir Sesuai hasil lot